skip to Main Content

Henkel ČR, spol. s r. o.
U Průhonu 10
170 04 Praha 7
Česká republika
Telefon – recepce: +420 220 101 101

Velmi rádi vám odpovíme na vaše případné dotazy nebo připomínky.

https://www.henkel.cz

Naplánujte vaší trasu

Níže uvedené osobní údaje bude zpracovávat společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem U průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 158 89 858, e-mail: dataprotectioncz@henkel.com, tel.: +420 220 101 101, pro účely zodpovězení Vašeho požadavku, a to po dobu nezbytně nutnou na základě oprávněného zájmu. Příjemcem Vašich osobních údajů budou rovněž společnosti ze skupiny Henkel a VISUAL COMMUNICATION s.r.o., se sídlem: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 35 785 365. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu, výmaz a právo vznést případnou námitku proti zpracování těchto údajů. Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým např. pro ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Back To Top